Aktuality

Opravený rozvrh hodin

 

Variabilní symboly

 

 
 
 

Přihlašování a odhlašování obědů a jejich placení.

Děti si nahlásí dopolední a odpolední svačiny i s obědem na celý školní rok. V případě, že dítě onemocní, budete mít možnost odnést si jídlo první den nemoci (nepřítomnosti) v jídlonosiči domů. Na další dny už musíte stravu odhlásit !!!!
Platit stravné se bude inkasem z vašeho účtu na účet školy. Budete si tedy muset nastavit příkat k inkasu a navolit dostatečnou částku, aby mohlo být stravné zaplaceno. To bude pravděpodobně vždy k 15. dnu v měsísi. Na konci školního roku bude provadena kontrola a távěrečné vyučtování. Pokud budou nějaké přeplatky nebo nedoplatky, budou se řešit na konci šk. roku.  Z příkazu MŠ dochází k navýšení cen stravného ( zdražují se potraviny).
 
Stravné
děti do 6 let:  dopolední svačina- 9, Kč; oběd - 21, Kč ; odpolední svačina - 8, Kč
 
děti od 7 do 10 let: dopolední svačina - 9, Kč; oběd - 25, kč; odpolední svačina - 8, Kč
 
Děti od 11 do 14 let: dopolední svačina 10, Kč; oběd27, Kč; odpolední svačina - 9, Kč