Vychovatelka: Mgr. Cahová Martina
 
 

POZOR !

Provoz školní družiny ve čtvrtek 2.9.  a v pátek 3.9. 2021 od 12.00 do 15.30 hodin.
 Děti , které budou zůstávat tyto dny v družině  přinesou lísteček s časem odchodu z družiny a se jménem osoby, která je bude vyzvedávat. 
 
Pokud půjde žák domů sám, bude na lístečku podpis zákonného zástupce a věta Přebírám zodpovědnost!