Den sv. Václava

Ve středu 25.9.2023 proběhl ve škole projektový den na téma sv. Václav.Cílem bylo seznámit žáky s historií našeho státu a vysvětlit jim, přoč si připomínáme důležité osobnosti České země. Děti nejprve shlédly zajímavý pořad České televize. Žáci staršího ročníku vyplňovali pracovnílisty a potom připravovali plakáty s vyobrazením sv.Ludmily a sv. Václava. Děvčata první a druhé třídy zatím stavěla hradiště pro knížete Václava apoté vyráběla sv. Václava na koni.

 

Družina v dalším týdnu

Hrajeme si každý den

Les vůní a barev

V pátek 22. září navštívili žáci z naší školy krásný výukový program Les vůní, barev a zvuků, ve kterém se  učili vnímat les  všemi svými smysly. Akce byla zaměřena na rozvoj environmentální senzitivity – citlivosti a vnímavosti vůči všemu živému, ne na získávání znalostí.Program se všem moc líbil a děkujeme paní lektorce a celému centru Veronika  za krásný prožitek.

 
 
 

Družinka ve druhém týdnu

 

Sluníčko svítí a pálí, i když už bude za chvíli podzim.

Začal nám nový školní rok 2023/2024

                Prázdniny uletěly jako mávnutím kouzelného proutku a je před námi nový školní rok. Přestože děti v létě mateřskou a základní školu nenavštěvovaly, událo se mnoho důležitých a příjemných věcí. Především to byla prezentace naší základní školy formou nástěnky vyzdobené pracemi našich dětí v nemocnici ve Slavičíně. Dodatečně děkujeme všem žákům za jejich pěkná výtvarná díla a paní učitelce Martině Cahové a mamince a sestřičce paní Valentové za  zorganizování tohoto projektu.

                Dále žákyně školy prezentovaly svá díla (lapbooky) s tématikou "Včela" na Včelařském odpoledni v Šanově.

 

 

 

              Další velkou akcí byla rekonstrukce elektrických rozvodů v celé budově školy, výměna plynových kotlů a opravy odpadů. Všechny tyto činnosti byly pro zaměstnankyně školy velmi náročné. Během úprav se vyskytla celá řada problémů, které bylo nutné okamžitě řešit. Obtížný pak byl zejména závěrečný úklid a příprava na návrat dětí do mateřské školy a žáků do školy základní. Vše se nakonec za velkého úsilí dělníků, pana starosty, pana Raka a Jánošíka a také učitelek, kuchařky a paní školnice zdárně povedlo. Tímto bych všem lidem, kteří se na zprovoznění školy podíleli, chtěla velmi poděkovat a vyslovit úctu za jejich vstřícnost a ochotu.