CHARAKTERISTIKA A PROFIL ŠKOLY

 

 

Základní škola a mateřská škola Rokytnice je malotřídní základní škola, která poskytuje základní vzdělání žákům prvního stupně. V současné době se vyučuje ve dvou třídách. Od 1.1.2003 se stala škola právním subjektem – příspěvkovou organizací. Součástí školy je také mateřská škola, školní družina a školní jídelna. S mateřskou školou, která se připojila k základní škole k 1.9.2001 se podařilo navázat velice dobrou vzájemnou spolupráci a navodit přátelské vztahy mezi oběma pracovními kolektivy.
Jednotřídní Mateřská škola v Rokytnici byla otevřena 4.2.1974 v přístavbě k Základní škole Rokytnice. Provoz MŠ jako samostatného ředitelství byl ukončen k 31.8.2001, kdy se po znovuzřízení ředitelství Základní školy Rokytnice od 1.9.2001 stala jeho součástí. Při činnostech ve třídě s předškolním vyučováním se vychází jednak  z přirozených potřeb dětí, jednak z aktivit zaměřených na rozvíjení řeči, zrakového
a sluchového vnímání a dalších schopností, potřebných následně ke zdárnému zvládání školních povinností. Specifickými činnostmi jsou společné aktivity předškolních a školních dětí, při kterých dochází k nenásilným formám sociálního učení mezi jednotlivými věkovými kategoriemi. Škola je orientována na environmentální výchovu, v roce 2002 a 2004 získala titul EKOŠKOLA, a také byla oceněna v rámci Zlínského kraje za školní program environmentální výchovy a za školní minimální preventivní program za školní rok 2002/2003.
 Od školního roku 2019/2020 je škola vedena jako dvoutřídní.