PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK 2024/2025


V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) otevírá Základní škola v Rokytnici, okres Zlín ve školním roce 2024/2025 přípravnou třídu pro děti s povoleným odkladem povinné školní docházky.

KRITÉRIA PŘIJETÍ:

1. dítě s odkladem povinné školní docházky

2. kapacita přípravné třídy

TERMÍN ZASÍLÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

do 30. dubna 2024

 ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ:

  • vydá ředitelka školy do 30 dnů od zápisu a bude zveřejněno na webových stránkách školy
  • rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout v kanceláři školy
  • rozhodnutí o nepřijetí budou doručena na adresu zákonného zástupce

Další případné informace získáte na telefonu: 725 657 242

nebo na adrese

 zs.rokytnice@seznam.cz


PŘIHLÁŠKY K ZÁPISU DĚTÍ DO PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU 2024/2025

 

Žádost k přijetí do přípravného ročníku.docx (19719)

 
 

...................................................................................................................................................

 
 

Zápis žáků do 1. třídy v Základní škole Rokytnice bude probíhat v pondělí 29.dubna 2024 od 14.00 hodin v učebně č.I.

 

Případné dotazy k zápisu zasílejte na email školy: zs.rokytnice@seznam.cz nebo si formou sms na telefonu: 725657242 můžete domluvit osobní schůzku.
 

................................................................................................................................................

 Zajímavý podcast pro rodiče budoucích školáčků

open.spotify.com/episode/5lcFWlb2N3B48ZWY3pVb3A

.....................................................................................................................

 

 

PREZENTACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 

...............................................................................

Medové potěšení

 

Minulý týden krásně svítilo sluníčko. na školní zahradě rozkvetlo plno zlatých pampelišek a tak jsme se rozhodli, že si zkusíme vyrobit pampeliškový med.

 

 

 

Přírodovědný kroužek

 

22.března naše třeťačky s páťákem Matyášem přespávali ve škole. Na pozdní odpoledne a večer měli připraveno mnoho aktivit

 

Jarní úklid před školou

 

 

 

 

Výzdoba šatny a školy v mateřské škole

 

 

 

Okrskové kolo recitační soutěže

Ve čtvrtek 7. března se konalo v Základní škole v Brumově-Bylnici okrskové kolo celostátní recitační soutěže. Naši školu  reprezentovali Veronika Michalcová, Klára Valentová a Matyáš Berecka. Všichni tři žáci předvedli v početné konkurenci velmi pěkné výkony. Přesto, že se žádný z nich neumístil na prvním, druhém nebo třetím místě, reprezentovali naši školu se ctí a ukázali, že i v maličké škole vyrůstají a pracují šikovné děti.

 

Řád Červených Nosů

 
Ve středu 6. března k nám do školky a školy zavítali herci z divadla Řád červených nosů. Předvedli dětem ze školky a školy krásné a zábavné představení Ze života hmyzu.
 
 
 
 
 
 
 
 
Tvoření v Uměleckém kroužku
Dnes jsme v našem kroužku vyráběly velikonoční výzdobu na dveře
 
 
Recitační soutěž

V pátek 1.3.2024 proběhlo v naší škole školní kolo celostátní recitační soutěže. všem žákům se jejich umělecký projev velmi povedl. Bylo moc těžké vybrat tři žáky, kteří budou  ve čtvrtek 7.3.2024 reprezentovat naši školu na okrskovém kole v ZŠ Brumov-Bylnice.Po náročném rozhodováni byly vybrány za I. kategorii veronika Michalcová z 2. třídy a Klára Valentová z 3. třídy. II. kategorii bude reprezentovat Matyáš Berecka, žák 5. třídy. Všem dětem držíme palce!!!

 
 
 

Ve školce byl karneval

 

Ve školce a škole si umí hrát i bez sněhu

 

Bruslení ve Slavičíně 26.1.2024

 

Adventní tvoření s rodiči v mateřské škole

 

 

Výroba vánočního věnce s rodiči ve škole

 

Malí pekaři z mateřské školky

 

Pečení vánočních perníčků v základní škole

 

 

Děti ze základní  a mateřské školy opět vytvořily krásné nástěnky

 pro pacienty ve slavičínské nemocnici

 
 
 

 

Zimní radovánky

 

Vánoční tvoření dětí z mateřské školky v DDM ve Slavičíně

 

Čertík a Mikuláš ve školce a škole

 

 

2.12.2023 se uskutečnilo rozsvěcení vánočního stromu v naší obci.Děti z mateřské školy a žáci ze školy základní si pro všechny občany připravili pěkné vystoupení.

 
 
 

 

 
Pohádka o kocouru Mikešovi

 
 
 
Byl u nás kouzelník
 
 
 
Tvoření dětí z naší mateřské školky z keramiky v DDM Slavičín
 
 

                                    

                                          
 
 
 

 

Obrázky dětí z mateřské školky na výtvarnou soutěž sv. Martin

 

Minulý týden se děti ze školní družiny věnovaly výrobě prací do "Výtvarné soutěže se svatým Martinem", kterou pořádá Katolická základní škola v Uherském Brodě.

 
 
 
 
 

Před dvěma týdny navštívily naše děti z mateřské školky farmu v Šanově. I když nesvítilo sluníčko a trochu poprchalo, nic neodradilo naše školkáčky a paní učitelky od výletu za zvířátky.Celou procházku si krásně užili a dozvěděli se mnoho zajímavých věcí.

 
 

V neděli 5.listopadu se děvčata ze třetí třídy zúčastnila malého vystoupení při vítání občánků do života. Nikolka, Klárka, Sabinka a Evelynka zazpívaly miminkům a jejich rodičům pěkné písničky a přednesly básničky.

 

Halloweenské řádění

Minulý týden ve středu si žáci základní školy užili halloweenové řádění.Cílem této akce bylo seznámit děti s halloweenskou tradicí v anglicky mluvících zemích a vysvětlit jim odlišnost s našim svátkem Dušičky a vyzdvihnout jeho důležitost pro naši Českou republiku. Děti si nejprve vyslechly vyprávění o Halloweenu a Dušičkách, podívaly se na pohádku o Malé čarodějnici a samy si nakreslily svůj obrázek.Poté proběhlo ve školní tělocvičně veselé soutěžení, za které samozřejmě následovala malá odměna. Žáci v maskách navštívili také děti v mateřské školce. Všichni dohromady si zatancovali a zazpívali několik písniček. Nakonec byli mrňouskové odměněni za statečnost a za to,že se masek nepolekali.

 

 

 

Hudební chvilka v MŠ

 

 

Když venku prší, dovádíme v tělocvičně

 

Měla babka čtyři jabka

Minulý týden si žáci ze základní školy připravili pro děti z mateřské školky krásné dopoledne plné sportovních aktivit spojených s podzimem a sbíráním jablíček.