ZŠ a MŠ Rokytnice, přísp. org., Rokytnice 100,

76321 Slavičín, okr. Zlín

 

CHARAKTERISTIKA A PROFIL ŠKOLY:

 

Základní škola a mateřská škola Rokytnice je malotřídní základní škola, která poskytuje základní vzdělání žákům prvního stupně. V současné době se vyučuje ve dvou třídách. Od 1.1.2003 se stala škola právním subjektem – příspěvkovou organizací. Součástí školy je také mateřská škola, školní družina a školní jídelna. S mateřskou školou, která se připojila k základní škole k 1.9.2001 se podařilo navázat velice dobrou vzájemnou spolupráci a navodit přátelské vztahy mezi oběma pracovními kolektivy.
Jednotřídní Mateřská škola v Rokytnici byla otevřena 4.2.1974 v přístavbě k Základní škole Rokytnice. Provoz MŠ jako samostatného ředitelství byl ukončen k 31.8.2001, kdy se po znovuzřízení ředitelství Základní školy Rokytnice od 1.9.2001 stala jeho součástí. Při činnostech ve třídě s předškolním vyučováním se vychází jednak z přirozených potřeb dětí, jednak z aktivit zaměřených na rozvíjení řeči, zrakového a sluchového vnímání a dalších schopností, potřebných následně ke zdárnému zvládání školních povinností. Specifickými činnostmi jsou společné aktivity předškolních a školních dětí, při kterých dochází k nenásilným formám sociálního učení mezi jednotlivými věkovými kategoriemi. Škola je orientována na environmentální výchovu, v roce 2002 a 2004 získala titul EKOŠKOLA, a také byla oceněna
v rámci Zlínského kraje za školní program environmentální výchovy a za školní minimální preventivní program za školní rok 2002/2003.
Každý druhý měsíc pořádá škola alespoň jedno společné odpoledne pro všechny děti z MŠ a ZŠ a jejich rodinné příslušníky i zájemce z řad veřejnosti.

 

Provoz ZŠ:        7.30 -   12.10 hodin

Provoz ŠD:      11.15 -   14.30 hodin....ÚT - 11.15. - 15.15

Provoz MŠ:       7.00 -   15.15 hodin

Náboženství :  12.40 -    14.25 hodin - čtvrtek -  2 hodiny

                       / 1. + 3. ročník, 2. + 4. ročník /

Pedagogic.pracovnice:

ZŠ -  Mgr. Andrea Furmanová , Mgr. Vladimíra Žaludová

MŠ -   Dana Žálková , Mgr. Kateřina Gbelcová 

ŠD -   Mgr. Martina Cahová

                                                                                         
                                    
                                     

Provozní pracovnice:    Dana Žálková - vedoucí školní jídelny
                                        Irena Slováčková  - kuchařka


                                       Miroslava Urbaníková - školnice