ZPRÁVY ZE ŠKOLY

 

Tatar, tatar, na tatarec, dajte, tetka, kopu vajec.

Jak nedáte kopu vajec, hodíme vám dívku za pec.

A pacholka do komína, vyudí se jak slanina.

(z Moravy)


Jaro. Toto nádherné roční období nepřichází naráz a s jistotou. Hraje si s námi na schovávanou. Vzduch je ještě chladný, ale my už cítíme jaro ve vzduchu. Jarní sluníčko začíná nabírat na síle a budí všechno ze zimního spánku; do přírody se vrací zvuky, zpěv a barvy, vše se probouzí k novému životu. Tu a tam nás ještě pozlobí aprílové počasí, ale síla jara je nezadržitelná a v této době o něco více žádaná…
Jak jistě všichni víme, život nás všech byl v uplynulých 12 měsících zcela ovlivněn celosvětovou pandemií. Mnozí se vyrovnávali s životními změnami a nelehkými výzvami; někdo již rok učí své dítě doma, jiný přišel o práci a nejeden z nás také o svého blízkého. Nebyla a není to lehká doba. Věřme ale, že s příchodem výše zmíněného jara či vyšší frekvence očkování se pandemická situace bude zlepšovat. Doufejme, že zkušenosti, které jsme nabyli, nás všechny posunou ve vnímání chodu světa či přírody dopředu.
Zpráva z mateřské školy   / D. Žálková/
Práce v mateřských školách probíhala nepřetržitě, od začátku školního roku až do 1. března, kdy byla nařízením vlády uzavřena, původně na tři týdny. Jak nám ale napověděla zkušenost z jara roku ´20, tušili jsme, že tomu tak nebude. Nyní tedy čekáme na vývoj epidemiologické situace a věříme, že nejpozději v dubnu se všichni zase sejdeme.
Dle Manuálu MŠMT pro MŠ musí probíhat i v mateřských školách distanční výuka, zejména dětí, odcházejících k 1. září do základní školy. Každý týden z toho důvodu zasílám dětem metodické listy s různými tématy k procvičení grafomotoriky, matematických představ, pracovní činnosti, či jazykové a literární výchovy.

Ale ještě jsem stihla pro děti na začátku února připravit dopolední projekt v  rámci projektu Šablony III ,

který jsem nazvala „ Masopustní karneval."

Jeho cílem bylo seznámit děti s lidovými tradicemi v období masopustu, společně prožít radost a veselí. Motivovat děti k rozvíjení myšlení, zručnosti, tvořivosti i fantazii při výtvarných činnostech. Zaměřením projektu bylo seznámení s tradicemi, nácvik písně Masopust, opakování písně Já jsem muzikant, fantazie při tvoření masek, koordinace ruky a zraku při skládání papíru, kultivace vkusu a estetického cítění, sebepoznávání a sebehodnocení, experimentování s pohybem, rytmem a hudbou, ocenění práce druhých.

 
Zpráva z 1., 2. a 3. ročníku základní školy (paní učitelka Furmanová)
Ve škole v Rokytnici se po podzimní distanční výuce podařilo žákům 1. až 3. ročníku účastnit na výuce přímo, a to docházkou do školy. Po čase podzimní výuky z domu byla třída zase naplněna "štěbetáním" dětí, povídáním o výhodách či nevýhodách odloučení od běžného denního režimu, sdělováním zážitků. Přímá účast dětí ve škole byla doprovázena navýšením hygienických opatření. V současné době se nacházíme opět v situaci distančního vzdělávání a těšíme se, až se zase všichni sejdeme ve škole. Poděkování patří dětem i jejich rodičům, se kterými se spolupracuje velmi dobře.

 
Příspěvek o výuce 4. a 5. ročníku (paní učitelka Žaludová)
V novém roce 2021 naše děti ze čtvrtého a pátého ročníku opět kvůli špatné epidemiologické situaci nenastoupily do školy. Zase se vídáme pouze přes okna obrazovek při distanční výuce. Žáci už jsou na práci s počítačem zvyklí, pravidelně se připojují k výuce a omezuje nás snad jenom dočasné vypadávání internetového signálu. Všechny děti ze čtvrté a páté třídy musím pochválit, protože až na malé výjimky pracují velmi svědomitě a pečlivě plní zadání domácích úkolů. Stejně tak je to i u třeťáků, se kterými se potkávám na hodinách angličtiny.
Ve škole také začal v říjnu pracovat umělecký kroužek, ve kterém se děti seznamovaly s různými knížkami, hrály hry na rozvoj jazykové zásoby a vyzkoušely si, jaké to je, když se hraje divadlo. Po Vánocích se však kroužku mohla kvůli onemocnění COVID 19 zúčastnit jen malá skupina dětí. Mimo jiné jsme se věnovali výrobě loutek a divadla. I ten je nyní pozastaven.
Během distanční výuky se čtvrťáci a páťáci zapojili do soutěže „Můj život v čase bezčasí“. Jejich úkolem bylo vytvořit z různých krabiček vesničku Rokytnička a předměty z PET láhví. Vyhodnocení bude na konci března, tak nám prosím držte palce.
 
Zpráva ze školní družiny (paní Cahová)
V lednu nastoupili do školy a tím pádem i do školní družiny jen žáci prvního, druhého a třetího ročníku. Vzhledem ke covidové situaci jsme čas ve školní družině trávili především venku při zimních radovánkách. Několikrát jsme byli bobovat, stavěli jsme ze sněhu sněhuláky a sněhová opevnění, ohrnovali sníh před školou, chodili na vycházky a procházky po okolí. Za méně příznivého počasí jsme ve třídě hráli hry na rozvoj logického myšlení, pozornosti a slovní zásoby. Také jsme "oprášili" mnohé společenské a deskové hry. Věnovali jsme se tématu Masopustu, užili si spoustu pohádkových kvízů a dokonce proběhl i malý družinkový karneval, při němž nechyběly masky, soutěže, hádanky i tombola. Karneval byl poslední aktivitou, kterou jsme ve družině prožili, neboť od 1. března jsou školy zavřené. Avšak po návratu do školy bude žáčky čekat nová třída s interaktivní tabulí a se spoustou nových společenských, deskových a karetních her. Už se na vás všechny moc těšíme.

 
Co říci na závěr? Snad jen, že nejdůležitější je zůstat zdravý a dobře naladěný. Buďme na sebe opatrní a ohleduplní ke druhým. Ze srdce nám všem přeji brzký příchod teplých a prosluněných dnů, pevné zdraví. Zároveň mi dovolte touto cestou Vám všem popřát pohodové prožití svátků jara, Velikonoc.
 
Dana Žálková, ředitelka školy