Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021-2022

 

Výsledky  zápisu k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021-2022

 
Základní škola a mateřská škola Rokytnice,
přísp. organizace, Rokytnice 100, 763 21 Slavičín
 
Vážení rodiče,
 
podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitel/ředitelka školy ve správním řízení. 
Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno novým způsobem
zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole ( u vchodu do školy),
Seznam bude zveřejněn  nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den:
14.5.2021
 
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. 
Pro tyto účely Vaší žádosti přiděluji registrační číslo:    X/21
 
O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.
 
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. 
 
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.
......................................................................................................................................... 
                                                                                                
1/21
2/21
3/21
4/21
5/21
6/21
7/21
 
 
..........................................................................................................................................
 
 
V Rokytnici  14.5.2021
 
                                                                                                                
 D. Žálková, ŘŠ