Schválený rozpočet (plán nákladů a výnosů) ZŠ a MŠ Rokytnice  na  rok  2020

 SU                        Výdaje              Příjmy   Název účtu

501                         300 000,00                     0,00        Spotřeba materiálu

511                           40 000,00                     0,00        Opravy a udržování

518                          100 000,00                      0,00        Ostatní služby

521                      2 500 000,00                     0,00        Mzdové náklady

524                         850 000,00                     0,00        Zákonné sociální pojištění

525                           10 000,00                     0,00        Jiné sociální pojištění

527                           50 000,00                     0,00        Zákonné sociální  náklady-FKSP

549                           16 000,00                     0,00        Ostatní náklady zčinnosti-pojištění TREND

551                           64 000,00                     0,00        Odpisy dlouhodobého  majetku

558                           30 000,00                     0,00        Náklady z drobného dlouhodobého majetku

569                             1 000,00                     0,00        Ostatní finanční náklady

601                                    0,00          210 000,00        Výnosy z prodeje vlastních výrobků-stravné

602                                    0,00            45 000,00        Výnosy z prodeje  služeb

672                                    0,00      3 706 000,00        Výnosy  vybr.míst.vlád.inst. z transferů

                           3 961 000,00      3 961 000,00 

Schválil:  starosta obce Rokytnice, Antonín Goňa čj.  ST/PO/02/19 dne 30.12.2019

Vyvěšeno: 10.1.2020

Sejmuto:   

..........................................................................................................................................................

Návrh rozpočtu (plánu nákladů a výnosů) ZŠ a MŠ Rokytnice na rok  2020

 SU                           Výdaje                       Příjmy         Název účtu

501                         300 000,00                     0,00        Spotřeba materiálu

511                           40 000,00                     0,00        Opravy a udržování

518                         100 000,00                     0,00        Ostatní služby

521                      2 500 000,00                     0,00        Mzdové náklady

524                         850 000,00                     0,00        Zákonné sociální pojištění

525                           10 000,00                     0,00        Jiné sociální pojištění

527                           50 000,00                     0,00        Zákonné sociální  náklady-FKSP

549                           16 000,00                     0,00        Ostatní náklady zčinnosti-pojištění TREND

551                           64 000,00                     0,00        Odpisy dlouhodobého  majetku

558                           30 000,00                     0,00        Náklady z drobného dlouhodobého majetku

569                             1 000,00                     0,00        Ostatní finanční náklady

601                                    0,00          210 000,00        Výnosy z prodeje vlastních výrobků-stravné

602                                    0,00            45 000,00        Výnosy z prodeje  služeb

672                                    0,00      3 706 000,00        Výnosy  vybr.míst.vlád.inst. z transferů

                           3 961 000,00      3 961 000,00                                                                                                                                                    

Vyvěšeno: 12.12.2019

Sejmuto:   30.12.2019

........................................................................................................................

Schválený plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Rokytnice  na  rok   2019

 SU                        Výdaje              Příjmy   Název účtu

501                         307 000,00                     0,00        Spotřeba materiálu

511                           42 000,00                     0,00        Opravy a udržování

518                           97 000,00                      0,00        Ostatní služby

521                      2 106 000,00                     0,00        Mzdové náklady

524                         680 000,00                     0,00        Zákonné sociální pojištění

525                           10 000,00                     0,00        Jiné sociální pojištění

527                           40 000,00                     0,00        Zákonné sociální  náklady-FKSP

549                           16 000,00                     0,00        Ostatní náklady zčinnosti-pojištění TREND

551                           61 000,00                     0,00        Odpisy dlouhodobého  majetku

558                           30 000,00                     0,00        Náklady z drobného dlouhodobého majetku

569                             1 000,00                     0,00        Ostatní finanční náklady

601                                    0,00          210 000,00        Výnosy z prodeje vlastních výrobků-stravné

602                                    0,00            45 000,00        Výnosy z prodeje  služeb

672                                    0,00      3 110 000,00        Výnosy  vybr.míst.vlád.inst. z transferů

                           3 390 000,00      3 390 000,00                                                                                                                                                    

Schválil:  starosta obce Rokytnice, Antonín Goňa čj.  ST/PO/02/18 dne 28.12.2018

Vyvěšeno: 10.1.2019

Sejmuto:   

..........................................................................................................................................................

Návrh plánu nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Rokytnice na rok  2019

 SU                        Výdaje              Příjmy   Název účtu

501                         307 000,00                     0,00        Spotřeba materiálu

511                           42 000,00                     0,00        Opravy a udržování

518                           97 000,00                      0,00        Ostatní služby

521                      2 106 000,00                     0,00        Mzdové náklady

524                         680 000,00                     0,00        Zákonné sociální pojištění

525                           10 000,00                     0,00        Jiné sociální pojištění

527                           40 000,00                     0,00        Zákonné sociální  náklady-FKSP

549                           16 000,00                     0,00        Ostatní náklady zčinnosti-pojištění TREND

551                           61 000,00                     0,00        Odpisy dlouhodobého  majetku

558                           30 000,00                     0,00        Náklady z drobného dlouhodobého majetku

569                             1 000,00                     0,00        Ostatní finanční náklady

601                                    0,00          210 000,00        Výnosy z prodeje vlastních výrobků-stravné

602                                    0,00            45 000,00        Výnosy z prodeje  služeb

672                                    0,00      3 110 000,00        Výnosy  vybr.míst.vlád.inst. z transferů

                           3 390 000,00      3 390 000,00                                                                                                                                                    

 

Vyvěšeno: 10.12.2018

Sejmuto:   28.12.2018

........................................................................................................................

Schválený plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Rokytnice na rok  2018

 SU      AU                      Výdaje                            Příjmy   Název účtu

 501     310                   150000,00                       0,00        Spotřebamateriálu-potraviny ŠJ

 501     320                    10 000,00                       0,00        Učební pomůcky-ZŠ-kraj

501      321                     10000,00                       0,00        Učební pomůcky-MŠ-kraj

501      322                      2 000,00                       0,00        Učební pomůcky-ŠD-kraj

501      330                     10000,00                       0,00        Učební pomůcky-ZŠ-obec

501      331                     10000,00                       0,00        Učební pomůcky-MŠ-obec

501      332                      2 000,00                       0,00        Učební  pomůcky-ŠD-obec

501      340                      7 000,00                       0,00        Spotřeba materiálu-kancelářské potřeby

501      341                      1 000,00                       0,00        Spotřeba materiálu-odborné knihy,tisk

501      350                      7 000,00                       0,00        Spotřeba materiálu-čistící a prací prostředky

501      360                      6 000,00                       0,00        Spotřeba materiálu-drobný

501      370                       1 000,00                      0,00        Spotřeba materiálu-poštovní známky

501      380                       4 000,00                      0,00        Spotřeba materiálu  pod 300,-

501      381                      20000,00                      0,00        Spotřeba  materiálu-DKP pod 3.000,-

501      390                       2 000,00                      0,00        Spotřeba materiálu-CD,SW programy

511      300                     14 000,00                      0,00        Opravy a udržování

518      300                      80000,00                      0,00        Ostatní služby

521      300                 1 450 000,00                     0,00        Mzdové náklady

524      300                   490  000,00                     0,00        Zákonné sociální pojištění

525      301                        7 000,00                     0,00        Jiné sociální pojištění

527      301                      20 000,00                     0,00        Zákonné sociální  náklady-FKSP

549      300                       12000,00                     0,00        Ostatní náklady zčinnosti-pojištění TREND

551      300                      81 000,00                     0,00        Odpisy dlouhodobého  majetku

558      300                       70000,00                     0,00        Náklady z drobného dlouhodobého majetku

569      300                        1 000,00                     0,00        Ostatní finanční náklady

601      310                               0,00          153 000,00        Výnosy z prodeje vlastních výrobků-stravné

602      300                               0,00            35 000,00        Výnosy z prodeje  služeb

672      300                               0,00          261 000,00        Výnosy  vybr.míst.vlád.inst. z transferů

672      310                               0,00      2 018  000,00        Výnosy  vybr.míst.vlád.inst. z transferů

                                   2 467 000,00      2 467  000,00                                                                                                                                                         

Schválil:  starosta obce Rokytnice, Antonín Goňa čj.  ST/PO/01/17 dne 22.12.2017

Vyvěšeno: 12.1.2018

Sejmuto:   28.12.2018