Schválený plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Rokytnice na rok       2018

 SU      AU                   Příjmy                             Výdaje   Název účtu

 501     310                   150000,00                       0,00        Spotřebamateriálu-potraviny ŠJ

 501     320                    10 000,00                       0,00        Učební pomůcky-ZŠ-kraj

501      321                     10000,00                       0,00        Učební pomůcky-MŠ-kraj

501      322                      2 000,00                       0,00        Učební pomůcky-ŠD-kraj

501      330                     10000,00                       0,00        Učební pomůcky-ZŠ-obec

501      331                     10000,00                       0,00        Učební pomůcky-MŠ-obec

501      332                      2 000,00                       0,00        Učební  pomůcky-ŠD-obec

501      340                      7 000,00                       0,00        Spotřeba materiálu-kancelářské potřeby

501      341                      1 000,00                       0,00        Spotřeba materiálu-odborné knihy,tisk

501      350                      7 000,00                       0,00        Spotřeba materiálu-čistící a prací prostředky

501      360                      6 000,00                       0,00        Spotřeba materiálu-drobný

501      370                       1 000,00                      0,00        Spotřeba materiálu-poštovní známky

501      380                       4 000,00                      0,00        Spotřeba materiálu  pod 300,-

501      381                      20000,00                      0,00        Spotřeba  materiálu-DKP pod 3.000,-

501      390                       2 000,00                      0,00        Spotřeba materiálu-CD,SW programy

511      300                     14 000,00                      0,00        Opravy a udržování

518      300                      80000,00                      0,00        Ostatní služby

521      300                 1 450 000,00                     0,00        Mzdové náklady

524      300                   490  000,00                     0,00        Zákonné sociální pojištění

525      301                        7 000,00                     0,00        Jiné sociální pojištění

527      301                      20 000,00                     0,00        Zákonné sociální  náklady-FKSP

549      300                       12000,00                     0,00        Ostatní náklady zčinnosti-pojištění TREND

551      300                      81 000,00                     0,00        Odpisy dlouhodobého  majetku

558      300                       70000,00                     0,00        Náklady z drobného dlouhodobého majetku

569      300                        1 000,00                     0,00        Ostatní finanční náklady

601      310                               0,00          153 000,00        Výnosy z prodeje vlastních výrobků-stravné

602      300                               0,00            35 000,00        Výnosy z prodeje  služeb

672      300                               0,00          261 000,00        Výnosy  vybr.míst.vlád.inst. z transferů

672      310                               0,00      2 018  000,00        Výnosy  vybr.míst.vlád.inst. z transferů

                                   2 467 000,00      2 467  000,00        

                                                                                                                                                   

Schválil:  starosta obce Rokytnice, Antonín Goňa čj.  ST/PO/0117 dne 22.12.2017