Rozhodnutí o přijetí do ZŠ Rokytnice k 1.9.2019

 

Základní škola a mateřská škola Rokytnice

Rokytnice 100 , 763 21 Slavičín

IČO: 70981582 tel.: 774713021, email: zs.rokytnice@seznam.cz

 

Vedení ZŠ a MŠ Rokytnice oznamuje rodičům, kteří dne 16.4.2018 podali žádost o přijetí dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019, že o přijetí Vašich dětí rozhodla ředitelka školy ve správním řízení v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno(můžete požádat o jeho vydání). Vyhotovené písemné rozhodnutí o přijetí bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole

 

 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012  § 183, odst. 2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená

 

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020:

 

1/19

 

2/19

 
 
Rokytnice 18.4.2019                                        ...................................................
                                                                               Dana Žálková, řed. školy

 

 

                                                                                             

Sem můžete vložit nový nebo přetáhnout existující obsah.

Pro nápovědu jak začít klikněte zde