Kuliferdovo desatero budoucího školáka

 

  • POHYB - už umím házet míč, běhat, skákat.Dovedu se obléci a uklidit své hračky.Už umím správně stolovat, používat kapesník a toaletu....
  • SAMOSTATNOST - umím být občas bez rodičů, dovedu říci, co si myslím, s čím souhlasím a neslouhlasím, dodržuji dohodnutá pravidla...
  • JAZYK A ŘEČ - umím správně vyslovovat hlásky!!!!! , rozumím většině slov, dovedu vyprávět a povídat si. Napíšu hůlkovým písmem své jméno...
  • MANIPULACE - umím pracovat se stavebnicemi, kreslit, stříhat, malovat. Správně !!!!!!držím tužku, příbor  a znám základní geometrické tvary, vím, kde je vpravo, vlevo....
  • VNÍMÁNÍ - rozeznám barvy, velikosti a tvary věcí, dovedu slabikovat,znám základní dopravní značky,dovedu správně zareagovat na zvukové a světelné signály... 
  • MYŠLENÍ - umím počítat na prstech , srovnávám předměty dle počtu, tvaru a velikosti. Dovedu se orientovat a umím řešit jednoduché hádanky a příklady....
  • PAMĚŤ - zapamatuji si, co jsem viděl a slyšel, dokážu o tom vyprávět.Pamatuji si říkadla a písničky.Dokážu se soustředit na úkoly a dokončit je...
  • PRAVIDLA -  umím pozdravit,poděkovat a omluvit se.Dokážu se dohodnout s kamarádem a podělit se o hračky.Pomáhám mladším dětem...
  • TVOŘIVOST - znám pohádky, písničky a říkadla. Účastním se různých akcí a dovedu říci, co mne zaujalo.Dokážu si hrát na školu, na rodinu, na cestování....
  • ZNALOSTI -  už se orientuji ve svém okolí a vím, jak se mám chovat. Poznám řadu věcí,osob, rostlin a zvířat, vím již hodně o svém městě, vesnici, zemi, planetě a vesmíru....