Desatero pro opravdové prvňáčky a jejich rodiče

 
DESATERO PRO PRVŇÁČKY :
 
1.Znám svoje jméno a příjmení.
2.Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru,a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů nemusel čekat.
Umím na tkaničce udělat mašličku!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3.Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
4.Dovedu kreslit tužkou , pastelkami a malovat barvami.
5.Poznám základní barvy - červená, modrá, zelená, žlutá, černá, hnědá
6.Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
7.Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
8.Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
9.Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
10.Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam patří!!!!
 
 
DESATERO PRO RODIČE:
 
1. Každý den kontroluji aktovku za přítomnosti svého prvňáka.
2.Každý den ostrouhám tužky.Dítě jich má mít v zásobě několik.
3.Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je dáváme do aktovky.
4.Školní pomůcky raději koupím až po poradě s vyučujícím.
5.Přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly, nejlépe dvakrát 15 minut.
6.Příprava  na vyučování  by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.
7.Příprava na vyučování má být pravidelná, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.
8.V klidu si povídám s dítětem o tom,co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho dotazy.
9.O společných  kulturních zážitcích si s dítětem vyprávím, snažím se  mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím nenásilnou formou jeho rozumové vnímání.
10.Své dítě raději pohladím, pochválím za drobné úspěchy. Snažím se nezlobit, když se mu ve škole něco nedaří...