ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021
  • středa 23.12.2020 - neděle 3.1.2021 - vánoční prázdniny
  • pátek 29.1.2021- pololetní volno
  • 8.3.-14.3.2020 - jarní prázdniny
  • čtvtek 1.4.2021- velikonoční prázdniny
  • 1.7.-31.8.2020- hlavní prázdniny
 
Konzultační hodiny:
 
  • Každá první středa sudý měsíc od 14.00 - 15.15. hodin 
 
Omlouvání dětí:
  • Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve škole nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka- písemně nebo telefonicky. Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy. Absenci žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. Při dlouhodobé absenci známé předem škola vyžaduje od rodičů předem písemnou omluvu absence / například rodinné rekreace apod/. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje  příslušný vyučující , na delší dobu uvolňuje ředitel školy.