Věc: uzavření mateřské školy

 

 

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Rokytnice, okres Zlín, příspěvkové organizace, oznamuje tímto zřizovateli OÚ Rokytnice uzavření MŠ Rokytnice v době hlavních prázdnin ,

a to od 1.7.2019 – 30.8.2019.

 

Děti a žáci nastoupí do MŠ a ZŠ Rokytnice v pondělí 2.9.2019.

 

 

 

                                                              ...............................................................

 

                                             D. Žálková , ředitel. školy

 

 

 

 

AKTIVITY NA  2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018-19

 

 

  • ZAHÁJENÍ PLAVECKÉHO VÝCVIKU / UKONČENÍ 26.6

  • 18.6.- FOTOGRAFOVÁNÍ  DĚTÍ NA KONEC ŠK. ROKU 2018-19

  • 20.6.2019 - ŠKOLNÍ VÝLET - DOUBRAVSKÝ DVŮR

 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO  ROKU 2018-2019 

 

 

  • HLAVNÍ PRÁZDNINY 29.6.-1.9.2019