PROMINUTÍ ÚPLATY

V souvislosti  s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR10675/2020-1/MIN/KAN  ze dne 17.3.2020, kterým byl zakázán provoz ZŠ a MŠ, osvobozuji od úplaty rodiče dětí, které navštěvují naši ŠD a MŠ.
 
Časový rámec tohoto osvobození se bude odvíjet od 1.4.2020.
 
D. Žálková, řed. školy