MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

 

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ( č.j.:  MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ) ze dne 10.3.2020 vydává Obec Rokytnice společně se ZŠ A MŠ Rokytnice toto mimořádné opatření s účinností ode dne 11.3.2020 :

 

RUŠÍ SE VÝUKA DĚTÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY  V ROKYTNICI DO ODVOLÁNÍ.

 

Výuka žáků bude probíhat v domácím prostředí úkoly budou zasílány přes e-maily rodičů.
 
 
Dana Žálková, řed. školy
 
Antonín Goňa, starosta Obce Rokytnice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTIVITY NA  2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019-2020 :

 
  • 5.6.2020- GALAXIE ZLÍN- ODJEZD 7.45 HODIN

  • ČERVEN - ŠKOLNÍ VÝLET  

 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO  ROKU 2019-2020

 

 

  • VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY: 9.4.2020  / 10.4.- STÁTNÍ SVÁTEK/

  • HLAVNÍ PRÁZDNINY: 1.7. - 31.8.2020