PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ ROKYTNICE

  • OD 1.7.- 16.7.2021 BUDE PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OTEVŘEN. 
  • OD 19.7.2021 - 31.8.2021 - MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA.
  • DĚTI SE OPĚT SEJDOU 1.ZÁŘÍ 2021. PROVOZNÍ DOBA MŠ _ 6.30 - 15.30 HODIN.
  • DÁLE NABÍZÍME MOŽNOST STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V DOBĚ OD 1.-16.7.2021, A TO OD 11.30 HODIN.
 
 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021

  • 1.7.-31.8.2020- hlavní prázdniny
 
Konzultační hodiny:
 
  • Každá první středa sudý měsíc od 14.00 - 15.15. hodin - v současné době konzultační hodiny neprobíhají až do odvolání,
 
Omlouvání dětí:
  • Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve škole nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka- písemně nebo telefonicky. Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy. Absenci žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. Při dlouhodobé absenci známé předem škola vyžaduje od rodičů předem písemnou omluvu absence / například rodinné rekreace apod/. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje  příslušný vyučující , na delší dobu uvolňuje ředitel školy.